תרכובות ברום

במפעל תרכובות ברום ברמת חובב התקנו מערכת חימום מים אינדוקטיבית מסוג מעיין, הנשלטת ע"י בקר חכם.