סודה סטרים

246_st_photo1_7d74cבמפעל החדש של סודה סטרים באיזור להבים רהט התקנו שתי משאבות חום, ושלושה מיכלי אגירה. משאבות החום מחממות את המים ובו זמנית מנוצל הקור שהן פולטות כדרך אגב לקירור אולם.