חיל הים-עתלית

שייטת 13

חיסכון של 64% בפרויקט זה הוחלפה מערכת חימום ישנה אשר עבדה על סולר שיטת העבודה בפרויקט הינה אגירת מים חמים בתעריף השפל של חברת החשמל ואספקת בצורה מבוקרת לצרכן בזמני השימוש הרצויים. הפרויקט הינו הותקן בתחילת שנת 2012

[caption id="attachment_1295" align="alignright" width="300"]חימום מים בשעות הזולות תעו"ז מערכת חכמה וכסונית לחימום ואגירת מים חמים בשעות הזולות של החשמל.[/caption]