מלון רגינה אשקלון

מלון_רגינה

התקנה של שתי משאבות חום, מעיין, וחמישה מיכלים של  500 ליטר.