מלון אירוס המדבר

ShowImageבמלון החברתי אירוס הנגב בירוחם התקנו שתי משאבות חום, שני מיכלי אגירה של 3000 ליטר ושני מכשירי אינדוקציה מעיין.