בית אבות פרוטיאה

בית פרוטיאהחיסכון שנתי של 150 אלף ש"ח !!!

אספקת מים חמים לכל צרכני החום באתר לרבות מי רחצה ללא הגבלה וברכת שחייה מחוממת.

חימום מים יעיל בבית אבות חיסכון של 150 אלף ש"ח ע"י חימום מים יעיל