קרית נוער

קריית נוער

בקרית נוער ירושלים נותנים את הנשמה עבור התלמידים וגם דואגים למים חמים באמצעות משאבות חום חסכוניות וסביבתיות, מעיינים שמגבים אותם קולטי שמש יעילים ומערכת בקרה חכמה ששולטת על כל המערכת.