ישיבת הישוב החדש

הישוב_החדש

שילוב קולטי שמש ומשאבת חום מול תנור הסולר הישן הביאות את הפרויקט לחיסכון של כ 90%

משאבת חום

משאבת חום המייעלת את חימום המים