ישיבה יוניברסיטי

Yeshiva

חימום המים לישיבה יוניבסיטי נעשה באמצעות משאבות חום המגובות ע"י מעיין