קאנטרי דימונה

דימונה

בדימונה זכינו המרכז של העירייה לחימום המים לקאנטרי, הכולל את הבריכה העירונית.