עזרה למרפא

זכינו במכרז לחימום המים של הבריכה הטיפולית והמקלחות נעשה זאת באמצעות משאבות חום המגובים במעיינים.