מוע"ד חיפה

חיפה

למועצה הדתית של חיפה התקנו משאבת חום + גיבוי של תנור האינדוקציה מעיין 30 מתוצרתנו.