מוע"ד אפרת

אפרת

במקוואות באפרת התקנו לכל מקווה משאבת חום המגובה בתנור אינדוקציה מעיין. הטובלים נהנים גם בימים הקרים ביותר ממים חמים.