מועצה אזורית נחל שורק

נחל שורק

במקווה של מועצה איזורית נחל שורק התקנו משאבת חום המגובה במעיין.